You are currently viewing Tarot-pakan naiset

Tarot-pakan naiset

Naistenpäivän innoittamana päätin tarkastella Smith-Waite Tarot -pakkaani uusin silmin ja tutkia, miten naiset on esitetty Pamela Colman Smithin luomassa kuvituksessa. Vuonna 1909 okkultisti Arthur Edward Waite palkkasi jamaikalaisamerikkalaisen Colman Smithin, tuttavallisemmin Pixien, kuvittamaan 78-korttisen tarot-pakan. Tarinan mukaan Waite antoi Pixielle tarkat ohjeet Suuren Arkanan korttien kuvitukseen, mutta Pienen Arkanan osalta taiteilija sai vapaammat kädet.

Nainen, mies vai ei kumpikaan

Lähdetään liikkeelle määrittelemällä hieman sitä, montako naista tarot-pakassa on. Tämä itsessään on melko hankala tehtävä, sillä suurin osa tarot-pakan hahmoista on androgyynisiä. Hahmojen seksuaalisuudessa ei niinkään ole kyse anatomiasta vaan siitä, millaista energiaa ne välittävät kuvan katsojalle. Naisellinen energia koetaan yleensä pehmeämpänä, hoivaavampana ja passiivisempana kuin miehinen energia.

Suuressa Arkanassa selkeitä naisia nimeltään, kuvitukseltaan ja energialtaan ovat tietenkin Ylipapitar ja Hallitsijatar. Tämän jälkeen kuvituksesta päätellen myös Voima– ja Tähti-korttien hahmot ovat naisia. Kehonsa puolesta myös Maailma-kortissa tanssiva henkilö voisi olla nainen, mutta itse ainakin koen hänet energialta hyvin androgyyniseksi, joten en laske häntä tähän listaan. Perinteisesti myös Oikeudenmukaisuus, jonka juuret ovat muinaisroomalaisten oikeuden jumalatar Justitiassa, on nainen. Tämän lisäksi yksi Rakastavaisissa, Kuolemassa ja Paholaisessa esiintyvistä hahmoista on nainen. Loput korttien hahmoista koen itse joko miehiksi tai vahvasti sukupuolettomiksi. Korttien sukupuolijakaumasta voi toki olla montaa mieltä, mutta tällä jaolla nainen on pääosassa viidessä Suuren Arkanan kortissa.

Pienen Arkanan naiset

Pienen arkanan korteissakaan henkilöiden sukupuolien määrittäminen ei ole täysin yksiselitteistä. Nuoria miehiä on edelleen hankala erottaa varmuudella naisista, kun usein kuvituksien vaatetuskaan ei anna osviittaa sukupuolesta.

Miekoissa selkeitä naishahmoja on kuningattaren lisäksi mielestäni kolme. Nämä kortit ovat Miekkojen kaksi, kuusi ja kahdeksan. Näissäkin nainen kuvataan melko passiivisena ja paikallaan olevana. Sauvoissa sen sijaan selkeitä naishahmoja kuningattaren lisäksi ei mielestäni ole kuin yksi eli Sauvojen neljä. Tämä kuvaa ehkä juuri naiseuden passiivista energiaa, sillä sauvat liitetään vahvasti toimintaan ja intohimoon.

Maljat ovat energialtaan stereotyyppisesti lähimpänä naisen energiaa, sillä ne kuvaavat tunteita ja tunteiden hallintaa. Maljojen osalta selkeitä naisia on kuningattaren lisäksi ainakin neljässä kortissa: Maljojen kahdessa, kolmessa (jossa on kuvattuna peräti kolme naista), kuudessa (lasken naiseksi kuvan tytön) ja kymmenessä. Lanttien osalta naisia on mielestäni kuningattaren lisäksi ainakin neljässä kortissa. Nämä kortit ovat Lanttien kolme, viisi, yhdeksän ja kymmenen.

Ero maiden välillä ei toki ole suuri, vaikka Lanteissa ja Maljoissa onkin tämän minun tekemäni jaon perusteella hieman suurempi naisedustus. Sinänsä tämä ei mielestäni ole yllättävää, sillä Lanttien elementti maa ja Maljojen elementti vesi ovat feminiinisiä elementtejä, kun taas tuli (Sauvat) ja ilma (Miekat) koetaan maskuliinisiksi elementeiksi.

Naisen rooli tarot-korteissa

Tarot-pakan nainen on toisaalta voimakas, toisaalta herkkä ja passiivinen. Hän on tasa-arvoinen miehen kanssa, mikä on RWS-pakan kuvittajan Pixien ajan ajankuvaan nähden modernia. Kuvituksissa nainen on alisteinen ainoastaan suuremmille voimille.

Kuten jo aiemmin mainitsinkin, tarot-pakan hahmojen sukupuolella ei varsinaisesti ole anatomisesti mitään merkitystä, vaan kyse on niiden välittämästä energiasta. Korttien henkilöt esittävät arkkityyppejä, joka on vain muutaman askeleen päässä stereotypiasta. Vaikka stereotyyppeihin viittaaminen saattaakin nykymaailmassa vaikuttaa jopa seksistiseltä, arkkityypit auttavat korttien tulkitsijoita löytämään syvemmät linkit asioiden taustalla piileviin tunteisiin, ajatuksiin ja energioihin.

Ajatuksia

Suurin osa tarot-tulkitsijoista on vielä nykyisinkin naisia. Myös esoteriasta kiinnostuneet nuoret ovat suurilta osin tyttöjä. Ehkä tämä johtuu siitä, että meihin on edelleen kulttuurisen perimän kautta iskostuneet tietynlaiset roolit, ja näin naisen on yleensä helpompi saavuttaa oma intuitionsa. Mene ja tiedä.

Koen kuitenkin, että tarot-pakan naiset ovat hyviä esikuvia niin nuorille kuin vanhemmillekin tulkitsijoille sukupuolesta riippumatta. He ovat kaikki erilaisuudestaan huolimatta tärkeä osa pakkaa, joka symboleillaan kertoo meidän jokaisen arjesta. He ovat yksiöitä, joilla jokaisella on sanoma, merkitys ja tehtävä. Sen lisäksi tarot-pakan naiset voivat osaltaan opettaa meille paljon itsestämme.

Tätä aihetta pohtiessani huomasin, että tarot-pakan sukupuolista olisi voinut kirjoittaa paljon syvällisemmän ja pidemmänkin artikkelin. Aihe on mielestäni mielenkiintoinen sekä kulttuurillisesti että historiallisesti. Tällä kerralla en kuitenkaan kirjoita aiheesta enempää vaan haluan toivottaa sinulle hyvää naisten päivää riippumatta siitä, mitä sukupuolta olet tai mihin sukupuoleen identifioidut. Tarot on meitä kaikkia varten.

Mitä ajatuksia tarot-pakan naiset ja tämä artikkeli sinussa herättävät? Ovatko he mielestäsi sopivia kuvaamaan nykyaikaista elämää?

Artikkelikuvan pakka: Smith-Waite Tarot

Vastaa