You are currently viewing Tarot ja intuitio

Tarot ja intuitio

Mikä ihmeen intuitio?

Intuitio (Lat. intuêri = katsoa sisään), välitön tajuaminen, näkemys, välitön sisäinen käsittäminen. 

Intuitiolla tarkoitetaan yleensä eräänlaista tietämistä ilman, että asiaa tarvitsee järkeillä. Intuitio on tiedostamattoman mielemme osalta tullut viesti. Olen lukenut, että tiedemiesten mukaan intuitio liitetään oikeanpuoleiseen aivolohkoon ja hippokampukseen, joka taas on yhteydessä oppimiseen. Joskus sitä verrataan myös vaistoon. Intuitiolla ja vaistolla on kuitenkin eronsa: vaisto liittyy vahvasti elossa pysymiseen, kun intuitiolla on enemmänkin yhteys luovuuteen. 

Intuition välittämä viesti ei aina ole se kaikkein loogisin. Se saapuu nopeasti ja saattaa kadota vielä nopeammin. Sen lisäksi egomme haluaa tulla väliin sotkemaan tilannetta ja uskotella, että mielikuvituksemme vain laukkaa. Intuitiota kuulee kuitenkin aina selkeämmin, mitä enemmän sen kuuntelemista ja käyttöä harjoittelee.

Kaikilla on intuitio, mutta kaikki eivät vain käytä sitä. Egon sekaantumisen lisäksi intuition kuulemista voi vaikeuttaa voimakas rationaalinen mieli. Kun haluat käyttää intuitiotasi, järjellinen ajattelu pitää siirtää hetkeksi syrjään. Ahdistus ja masennus blokkaavat myös helposti intuition.

Omaa intuitiota voi myös vahvistaa – tästä kirjoitan kuitenkin toisella kerralla enemmän.

Voiko tarot-kortteja lukea ”ilman intuitiota”?

Lyhyt vastaus tähän on kyllä. Tarot-kortteja voi toki lukea puhtaan loogisesti: opettelet vain kaikkien korttien merkitykset ulkoa. Koska kaikilta kuitenkin tämä intuitio löytyy, mielestäni sitä kannattaa ehdottomasti käyttää. Ilman intuitiota tulkinnoista jää puuttumaan vivahteita ja niiden tekeminen on todennäköisesti jäykkää.

Taroteissa on se hyvä puoli, että niiden tulkitseminen jo itsessään kehittää intuitiota. Kun katsot kortin kuvaa, mieti, mitä näet. Mihin katseesi kiinnittyy ensimmäisenä ja millaisia ajatuksia se tuo mieleesi?

On olemassa tarot-tulkitsijoita, jotka käyttävät puhtaasti intuitiotaan korteista katsoessaan. Jos olet kuitenkin aloittelija, niin suosittelen opiskelemaan ensin korttien perinteisiä merkityksiä. Kun ainakin suunnilleen tiedät, mitä mikäkin kortti merkitsee, niin sinun on helpompi 

Intuition tunnistaminen

Intuition tunnistaa siitä, että sen ääni tai mukanaan tuoma tunne on rauhallinen. Muistamalla tämän, pystyt erottamaan sen liiallisen ajattelun vaativasta ja joskus ahdistavastakin äänestä. Kiinnitä huomiota siihen, mikä aivan ensimmäinen tunteesi jostakin tilanteesta tai asiasta on. Tämä on yleensä juuri se intuition ääni, jonka jälkeen tulevat ego ja järkeily.

Egosta kumpuava johdatus on monesti impulsiivista eikä se tee sinua tyytyväiseksi pitkällä tähtäimellä. Se saattaa myös saada sinut tuntemaan ahdistusta tai syyllisyyttä. Ego kysyy kysymyksiä, kuten ”mitä jos epäonnistun?”, ”miksi tämä on näin vaikeaa?”, ”miksi muut ovat minua parempia tässä?” ja ”mitä teen väärin?”. 

Intuitiivinen johdatus tuntuu kevyeltä ja jännittävältä, ja se saattaa nousta mieleesi toistuvasti. Se ei aiheuta ahdistusta eikä ole kriittinen tai tuomitseva sinua kohtaan. Ainakin itselläni se näkyy monesti enemmän välähdyksinä ja tuntemuksina kuin verbaalisesti, kuten ego viestittää.

Itselläni meni melko pitkään ennen kuin opin tunnistamaan intuitioni viestin. Egoni sai minut epäilemään mielikuvitukseni keksineen kaiken, mitä minulle viestitettiin. Vasta kun olin jo jonkin aikaa lukenut tarot-kortteja ja saanut niistä palautetta, aloin todella uskoa intuitioni lähettämiin viesteihin. Tuo usko ja luottamus olikin se avain, jolla sain avattua väylän intuitiolleni. Aina en osaa tulkita intuition lähettämiä viestejä, mutta se johtuu siitä, että minäkin olen lopulta vain ihan tavallinen ihminen.

Oletko sinä jo löytänyt intuitiosi? Miten sinä tunnistat sen egon äänestä?

Vastaa