Moraalinen osa: Voima–Kohtuus

Narri oppii, että Voima (8, Strength) ei tarkoita vain fyysistä voimaa

Narri jatkaa matkaansa intohimoisesti ja tuntee itsensä voimakkaammaksi kuin koskaan. Hänen kohtaamansa haasteet ovat tehneet hänestä vahvan ja vuosien varrella hänestä on tullut rohkea. Eräänä päivänä matkallaan Narri näkee kauniin naisen ja huomaa, että tämän kimppuun käy leijona!

Narri juoksee naisen luo, valmiina pelastamaan hänet käyttäen raakaa voimaa, mutta sitten hän tajuaa, ettei naisella olekaan ongelmia – nainen ohjaa hellällä kosketuksellaan leijonaa sulkemaan suunsa. Narri ei ymmärrä, mitä oikein tapahtui. Miten nainen voitti leijonan käyttämättä yhtään fyysistä voimaa? Mutta kun hän katsoo naista uudelleen hän huomaa, kuinka naisen hellä ja rakastava luonne suorastaan hohtaa, ja vihdoin Narri ymmärtää.

Narri käsittää, ettei kaikkia voimia voi päihittää fyysisellä voimalla. Kärsivällisyys, suvaitsevaisuus ja lempeys voivat toisinaan kesyttää hurjimmatkin pedot. Hän näkee nyt, että hurjistui täysin ilman syytä ja oppii näin, että hänenkin tulee oppia kesyttämään leijona sisällään. Pystyäkseen tähän hänen täytyy ensin hyväksyä varjopuolensa ja käyttää samaa myötätuntoa ja rakastavaa lähestymistapaa, jota nainenkin juuri käytti leijonaa kohtaan.

Valaistuneeksi itsensä tunteva Narri jatkaa matkaansa.

Voima (8, Strength) opettaa Narrille, että hänellä on voimaa päihittää kaikki hänen eteensä tulevat esteet – aivan kuten Vaunutkin. Vaunut kuvastavat kuitenkin ulkoista tahtoa ja vahvuutta, kun taas Voima kehottaa Narria onnistumaan käyttämällä sisäistä voimaansa. Tämä kortti aloitta toisen osan Narrin matkasta, niin kutsutun Moraalisen kehän. Narrin on aika tutustua sisäiseen minäänsä ja ymmärtää, miten hänen toimintansa vaikuttaa muihin.

Numerona kahdeksan (8) symbolisoi harmoniaa, tasapainoa ja äärettömyyttä. Huomaathan muuten, että joissakin pakoissa Oikeudenmukaisuus ja Voima ovat vaihtaneet paikkaa niin, että Oikeudenmukaisuus onkin numero 8 ja Voima vasta numero 11.

Eläessään Erakkona (9, The Hermit) Narri tutkii sisintään ja etsii totuutta

Narri on pitänyt kiirettä elämässään. Hän on luonut, rakentanut, rakastanut, vihannut, taistellut, tehnyt kompromisseja, epäonnistunut ja onnistunut. Nyt hän päättää, että hänen on aika vetäytyä hetkeksi omiin oloihinsa. Leijonan päihittäneen naisen sisäinen voima sai Narrin miettimään, tunsiko hän oikeasti itseään ollenkaan. Hän alkaa opiskella ja etsiä vastauksia – ei uteliaisuuttaan vaan tarpeesta ymmärtää, miksi ihmiset oikein elävät. Hänestä tulee Erakko (9, The Hermit) ja hän aloittaa totuuden etsimisen.

Eristyksessään Narri alkaa tutkia sisäistä minäänsä ymmärtääkseen omia tunteitaan ja sitä, mikä häntä elämässä motivoi. Hän tutkii sieluaan oppiakseen tuntemaan itsensä ja tullakseen kokonaiseksi. Hän näkee nyt kaiken uusin silmin, kun kukaan ei ole tuomitsemassa tai kertomassa hänelle mielipiteitään.

Yksinäisyydessään hän näkee, kuinka kaikki Universumissa ovat yhteydessä toisiinsa ja osa suurempaa suunnitelmaa. Tämän ymmärrettyään Narri tuntee, että hän voisi myös opastaa muita samoja vastauksia etsiviä.

Numero yhdeksän (9) on viimeinen yksinumeroinen luku ja se väreilee korkealla värähtelytasolla. Se on askeleen päässä ylennyksestä ja seuraavasta, kaksinumeroisten lukujen tasosta.

Narri ymmärtää, että elämä toistuu sykleinä – se on Kohtalonpyörä (10, The Wheel of Fortune)

Tehtyään itsetutkiskelua Erakkona Narri ymmärtää, että asiat tapahtuvat silloin kuin niiden on tarkoitus ja meitä kaikkia ohjaa kohtalo. Hän näkee mielessään, miten maailma on suunniteltu, sen erilaiset kuviot ja toistuvat kehät. Mikään ei ole todellinen loppu – elämä on Kohtalonpyörä. Universumi on mysteerinen, ja kaikki sen osat toimivat täydellisessä harmoniassa toisiinsa nähden. Narri itsekin on yksi niistä osasista, joka menee ylös ja alas Kohtalonpyörässä.

Narri pohtii kaikkea, mitä hänelle on tähän mennessä tapahtunut. Hän tunnistaa, että kaikki tapahtumat ovat olleet hänen kohtaloaan ja ne ovat johtaneet hänet tähän käännöspisteeseen. Hän kiittää Universumia saamastaan onnesta. Hän tuntee tarpeen toimia ja liikkua, koska hän näkee itsensä osana Universumin suunnitelmaa. Hän kokee taas, että hänellä on merkitys tässä elämässä ja päättää jatkaa matkaansa.

Kohtalonpyörä viittaa karmaan ja elämän sykleihin. ”Ympäri mennään, yhteen tullaan.” Kortti kehottaa näkemään, miksi maailmaamme on sellainen kuin se on nyt ja ymmärtämään, miksi siitä tuli tällainen. Jos pitäisi valita yksi kortti kuvastamaan koko tarot-pakkkaa, niin se olisi ehdottomasti tämä kortti. Se on täynnä symbolismia.

Numero kymmenen (10) liitetään kohtaloon, alkuun ja loppuun. Astrologiassa Kohtalonpyörä yhdistetään Jupiteriin: sekä tuo planeetta että kortti symbolisoivat onnea, mahdollisuutta, kohtalon oikkuja, menestystä ja onnistumista.

Oikeudenmukaisuus (11, Justice) opettaa Narria kantamaan vastuuta ja olemaan reilu

Narri matkaa yhä pidemmälle, kunnes yhtäkkiä vartija pysäyttää hänet. Vartija vie hänet suuren kivisen valtaistuimen eteen, missä nainen istuu ja katselee häntä. Narri alkaa kokea olonsa jo hieman epämukavaksi, kun nainen alkaa puhua. Nainen sanoo, että on jo odottanut häntä.

Nainen kehottaa Narria katsomaan menneisyyteensä. Onko hän ollut rehellinen? Onko hän ollut reilu? Nyt Narrin täytyy miettiä syitä ja seurauksia ymmärtääkseen, mikä hänet on tähän tilanteeseen johtanut. Hän muistaakin kaikki tekonsa ja tajuaa, etteivät kaikki hänen toimintansa ole olleet reiluja toisia kohtaan. Yhteenotoissa hän on toiminut puhtaasti vaistonsa ja tunteidensa pohjalta sen sijaan, että olisi ajatellut rationaalisesti tasapainoa ja tasapuolisuutta. Narri selittää naiselle, ettei hän ollut silloin tiennyt tätä, mutta nainen käskee häntä kantamaan vastuuta teoistaan. Oikeus on käytävä, ennen kuin Narri voisi aloittaa uuden luvun elämässään.

Narri tuntee syyllisyyttä niiden puolesta, joita hän on menneisyydessään vahingossa tai tahallaan satuttanut. Hän tekee tärkeän päätöksen hyvittää tekonsa ja varmistaa, että hän on tulevaisuudessa rehellisempi. Hän ymmärtää, että teoilla on seuraamuksia.

Matkallaan Sosiaalisessa kehässä (Materiaalinen osa, Maagikko–Vaunut) Narri toimi ymmärtämättä tekojensa painoarvoa. Oikeudenmukaisuus on ymmärrystä siitä, miten toimintamme nivoutuvat yhteen ja luovat elämäämme. Se muistuttaa meitä myös vapaan tahdon ja tulevien tapahtumien suhteesta: tulevaisuutemme määräytyy menneiden päätöstemme perusteella.

Perinteisessä taiteessa Justitia, Rooman mytologian oikeuden jumalatar, kuvataan aina silmät sidottuina. Saatatkin tietää, että tämä kuvastaa tasapuolista oikeutta kaikille arvoon tai statukseen katsomatta. Jos kuitenkin katsot perinteisen RWS-pakan Oikeudenmukaisuus-korttia, niin huomaat, että kuvassa olevan naisen silmät ovat auki. Tarot-perinteessä Oikeudenmukaisuus ja oikeus tarkoittaa omien tekojemme painoa ja seurauksia – niin menneessä, nykyisyydessä kuin tulevassakin. Emme voi olla silmät sidottuina ja sokeita omille teoillemme, joten meidän täytyy pitää silmämme auki. Tämä on se hetki, kun side putoaa Narrin silmiltä ensimmäistä kertaa ja hän kohtaa omat tekonsa.

Kuten jo aiemmin mainitsin, joissain pakoissa tämä kortti vaihtaa paikkaa Voiman kanssa numerojärjestyksessä.

Narrista tulee Hirtetty (12, The Hanged Man), että hän pystyy tarkastelemaan elämää toisesta näkökulmasta.

Hyvitettyään tekonsa kaikille niille, joita oli satuttanut, Narri on väsynyt. Hän istuu alas ison puun juurelle ja miettii tekojaan. Hän ymmärtää, että on jättänyt henkisen minänsä vähemmälle huomiolle keskittyessään vain maallisiin asioihin ja omaisuuteen. Hän kokee olevansa sisäisesti epätasapainossa.

Narri katsoo ylös puiden oksia ja miettii, miltä maailma näyttäisi toisesta näkökulmasta. Sitten hän kiipeää ylös puuhun ja ryhtyy roikkumaan oksalta ylösalaisin antautuen ja päästäen irti kaikesta, mitä hän on, mitä hän tietää ja mistä hän välittää. Kolikot tipahtelevat hänen taskuistaan, mutta hän ei näe rahaa – hän näkee vain pyöreitä metallin paloja.

Hänen näkökulmansa maailmaan ja elämään on muuttunut täysin. Roikkuessaan siellä ylhäällä hän on materiaalisen ja henkisen maailman välimaastossa. Hän kokee olevansa pysähtynyt ajassa, vapaa kaikista kiireistä ja paineista. Ihmiset ohittavat hänet, osoittelevat häntä ja tuntevat häntä kohtaan sääliä ajatellen, että hänet on ripustettu puuhun marttyyrinä. Narri itse tietää kuitenkin paremmin. Ihmiset eivät ymmärrä hänen uhraustaan eivätkä sitä, että tämä on hänen oma valintansa. Hän kokee sisällään rauhaa.

Tämä kortti edustaa eksistentiaalista kriisiä sekä poikkeamista ryhmäpaineesta. Narri on halukas näkemään asiat toisesta näkökulmasta ja ajattelemaan kriittisesti. Hänellä on rohkeutta odottaa ja antaa asioille aikaa. Hirtetty on henkinen versio Erakosta: kun Erakko vetäytyy ollakseen yksin, Hirtetty luo samanlaisen yksityisen tilan mielessään. Tekemättä oleminen voi olla paljon vaikeampaa kuin jonkin tekeminen.

Jotkut yhdistävät Hirtetyn tarinaan Odinista, muinaisnorjalaisesta jumalasta, joka tarjosi itsensä uhrilahjaksi ansaitakseen tietoutta. Odin roikkui maailmanpuussa, Yggdrasilissa ilman ruokaa tai simaa yhdeksän päivän ajan. Viimeisenä päivänä hän näki riimukivet, jotka olivat pudonneet puusta ja hän ymmärsi niiden merkityksen. Odin laskeutui puusta ja otti tietoa kantavat riimut itselleen.

Vanhemmissa pakoissa tämä kortti tunnettiin nimellä Petturi. Tällä viitattiin historialliseen faktaan siitä, että joissakin maissa oli tapana ripustaa petturit ylösalaisin yhdestä jalasta. Joidenkin mielestä Hirtetty on kuin vauva kohdussa, valmiina syntymään, roikkumassa napanuorasta.

Kuolema (13, Death) vie pois vanhan ja tuo uuden Narrille.

Narri kiipeää alas puusta ja jatkaa kävelyä eteenpäin. Hän näkee edelleen samanlaisia näkyjä, kuin mitä hän näki roikkuessaan puussa henkisen ja materiaalisen maailman välitilassa. Oltuaan Hirtetty hän on muuttunut ihmisenä.

Ilma viilenee ja ympärillä puut ovat paljaita lehdistä. Kaikki on jotenkin pysähtynyt paikoilleen. Yhtäkkiä Narri kokee menetyksen ja surun aaltoja sisällään. Hän katsoo ylös ja näkee luurangon mustassa haarniskassa valkoisen hevosen selässä. Hän tunnistaa tulijan Kuolemaksi ja pohtii, onko hän kuollut. Kuolema kertoo, että kyseessä tosiaan oli eräänlainen loppu – Narri oli poistanut elämästään vanhat tavat ja jättänyt taakseen kaiken, josta oli kasvanut ulos. Se vanha ja tuttu osa Narrista oli kuollut. Olisi aika väistämättömälle muutokselle.

Narri itkee. Tämä tuntuu hänestä isolta uhraukselta eikä ole varma, onko hän täysin valmis siihen. Mutta hitaasti hän alkaa ymmärtää. Hänen täytyy päästää irti sellaisista asioista, jotka eivät enää palvele häntä tehdäkseen tilaa jollekin uudelle, joka sopii hänelle paremmin. Vaikka tämä onkin loppu, on se myös mahdollisuus uudelle alulle. Hänen täytyy antaa vanhan minänsä kuilla pystyäkseen kasvamaan ja kehittymään. Hän päästää irti egostaan ja sen hallinnasta. Kuolema nyökkää hyväksyvästi ja ratsastaa pois.

Kuolema on varmasti koko tarot-pakan väärinymmärretyin kortti. Sen ajatellaan olevan todella negatiivinen enne, vaikkei se todellisuudessa sitä olekaan. Vain äärimmäisen harvoin se viittaa varsinaiseen fyysiseen kuolemaan. Kuolema ilmestyy monesti niille, jotka vastustavat muutosta. Se kehottaa päästämään irti ja kääntämään katseen tulevaisuuteen.

Astrologiassa Kuolema liitetään Skorpionin merkkiin. Skorpiota sen sijaan hallitsee Pluto – kuoleman, uudelleensyntymisen ja vääjäämättömän muutoksen planeetta.

Numeroa 13 ajatellaan yleisesti epäonnen lukuna, vaikkei se todellisuudessa ole yhtään epäonnisempi kuin mikään muukaan numero. Se symbolisoi muutosta ja uudelleensyntymää, mutta se tunnetaan myös numerona, joka voi tuoda viestejä henkimaailmasta.

Kohtuudessa (14, Temperance) Narri ymmärtää, että yhdistämällä kaksi vastakkaista asiaa voidaan luoda kolmas kokonaisuus, tasapaino.

Selvittyään Kuoleman jättämästä surusta ja menetyksen tunteesta Narri jatkaa matkaansa. Hän on valmis aloittamaan uuden kappaleen elämässään ja löytämään sen henkisyyden, jota hän etsii. Hänen ei tarvitse taivaltaa pitkään, kun hän näkeekin enkelin, joka tasapainottelee toinen jalka kivellä ja toinen vedessä.

Uteliaana Narri jää seuraamaan, kun enkeli alkaa yhdistää tulta ja vettä. Hän on varma, ettei yhdistelmä tule toimimaan. Narrin suureksi ihmeeksi enkeli kuitenkin sekoittaa elementit helposti keskenään ja luo kokonaan uuden ainesosan! Narri kysyy enkeliltä, miten ihmeessä tämä pystyi yhdistämään kaksi täysin vastakkaista elementtiä keskenään. Miten tuli ja vesi voivat toimia yhteistyössä ja luoda jotakin uutta? Enkeli kertoo Narrille, että mikä tahansa on mahdollista oikealla tasapainolla. Avaimena kaikkeen on kohtuus.

Narri miettii enkelin sanoja hiljaa samalla, kun tämä jatkaa työtään. Hän ajattelee miestä ja naista, kahta vastakkaista sukupuolta, jotka voivat liittyä yhteen ja luoda lapsen. Hän pohtii myös jousipyssyä ja nuolta – erikseen hyödyttömiä, mutta yhdessä voimakas ase. Samalla tavoin vastakkaiset voimat voidaan yhdistää ja luoda tasapaino. Hän näkee oivalluksen avaamat mahdollisuudet ja ymmärtää, ettei hänenkään tarvitse luopua aivan kaikesta vaan voi yhdistellä toiveitaan ja halujaan. Hän itse oli se, joka jakoi maailmansa kahtia pitäen materiaalisen ja henkisen maailman erossa toisistaan. Yhdistääkseen vastakohdat hänen tarvitsisi vain olla kohtuullinen, käyttää oikeita välineitä ja uskoa siihen, että kaksi elementtiä voitaisi yhdistää.

Ymmärtäessään tämän Narri tuntee yhtäkkiä itsensä kokonaiseksi. On kuin hänen terveytensäkin olisi parantunut. Hän jatkaa matkaansa eteenpäin kohti edessä nousevaa mustaa vuorta.

Oikeudenmukaisuus kuvastaa ulkoista tasapainoa, mutta Kohtuus kertoo mielen ja hengen harmoniasta. Tätä korttia kutsutaan joskus ”parantavaksi kortiksi” tai ”ajan enkeliksi”. Astrologiassa kortti liitetään Jousimiehen merkkiin.

Kohtuus päättää Voimasta alkaneen moraalisen osan Narrin tarinasta. Avainkysymyksiä tämän vaiheen aikana ovat ”Mihin uskon?”, ”Mitä odotan itseltäni?” ja ”Mitä minun tarvitsee jättää taakseni tullakseni sellaiseksi, kuin haluan olla?” Seuraavassa vaiheessa Narri matkaa yhä syvemmälle maailmaan, ja selvittää omaa paikkaansa Universumissa…

Edellinen: Materiaalinen osa (Maagikko–Vaunut)
Seuraava: Kosminen osa (Paholainen–Tuomio)